Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Śpiewnik "Czy wybrałeś już drogę" A5 2014

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

30,00 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Śpiewnik "Czy wybrałeś już drogę" A5 2014

Opis produktu

Najnowsze wydanie śpiewnika zwanego popularnie "Giszowcem". Śpiewnik zawiera 1000 pieśni i piosenek religijnych opracowanych z precyzyjnie podpisanymi akordami i chwytami gitarowymi. Pieśni i piosenki zostały posegregowane w działach tematycznych: pieśni i piosenki, piosenki maryjne, kolędy, śpiewy z Taize . Śpiewnik zawiera również dodatek z tabelą chwytów gitarowych do praktycznej nauki oraz tabelę transpozycji pozwalającą na szybką zmianę tonacji śpiewanych utworów.

Śpiewnik wydany jest w formacie 14 x 20,5 cm - układ stron identyczny z śpiewnikiem A6 .  Oprawa spiralowana sprawia, że śpiewnik dobrze się otwiera i nie zamyka w trakcie użytkowania (co jest ważne dla osób grających instrumentach).

Spis Treści:

A

A Bóg miał dobre oczy ...................................85

A gu gu.............................................................. 8

A kiedy Jasną Górę .......................................293

A wczora z wieczora.......................................302

Abba o Abba Ojcze............................................ 8

Abba Ojcze należę do Ciebie............................ 8

Abba Ojcze tchnij w nas Ducha........................ 8

Abba (Ty wyzwoliłeś nas, Panie) ..................235

Ach ubogi żłobie ..........................................302

Adeste fideles ...............................................302

Adonai................................................................ 9

Adoramus te Christe .....................................325

Adoramus te Domine ...................................325

Agnus Dei.......................................................... 9

Albowiem Ci...................................................... 9

Albowiem tak Bóg...........................................10

Alleluja, Alleluja! Zakrólował............................ 9

Alleluja, Amen.................................................10

Alleluja, bo króluje Pan...................................10

Alleluja chwalcie Boga w Jego świątyni.........10

Alleluja chwalcie Pana!...................................11

Alleluja niech zabrzmi Panu .........................197

Alleluja On jest światłem ...............................11

Alleluja Pan dziś nawiedza..............................11

Alleluja Panem jest..........................................12

Alleluja Panu naszemu pieśni grajcie ..........176

Alleluja tak Jezus Chrystus rodził się ...........311

Alleluja w miłości............................................12

Alleluja wznoś pod niebo głos........................12

Alleluja zaśpiewajmy ......................................12

Alleluja zmartwychwstał Pan..........................13

Amen jak Maryja...........................................279

Amen, Amen, Bóg miłością jest......................13

Amen, Jezus moim Panem..............................14

Amen Jezus żyje...............................................13

Ani brat mój ani siostra.................................129

Ani wielkie góry ............................................129

Anioł pasterzom mówił.................................303

Anioł stróż........................................................14

Anioł rzekł do Maryi......................................278

Aniołowie zakrywają twarz..............................15

Apel................................................................278

Apel to słowo jak rozkaz................................278

Ave Maria (na skraju wioski).........................279

Ave Maria (Gdy klęczę przed Tobą)..............279

Ave Maryja woła cały świat..........................280

Aż sponad mórz...............................................15

B

Barka ...............................................................15

Bat nad zgiętym.............................................303

Bądź Królową.................................................281

Bądź pochwalony.............................................16

Bądź pozdrowiona ........................................281

Bądź pozdrowiony gościu nasz ......................16

Benedictus qui venit .....................................325

Będę chwalił Pana na wieki............................16

Będę ci Panie...................................................17

Będę Cię uwielbiać .........................................17

Będę śpiewał Tobie..........................................17

Będziemy tańczyć.............................................18

Będziesz miłował Pana Boga swego ..............18

Biała ziemia....................................................303

Bili Go trzciną...................................................19

Bleibet hier ...................................................325

Bless the Lord ...............................................325

Blisko blisko.....................................................19

Blues Maryjny................................................282

Błądzimy sami ...............................................313

Błogosławcie Pana ..........................................20

Błogosławię Cię, kiedy ziemia.........................19

Błogosławię Cię Skało moja ...........................21

Błogosławiona Dziewico...............................282

Błogosławiona jesteś Maryjo .......................283

Błogosławione jest imię Twe...........................21

Błogosławione serca........................................20

Błogosławiony bądź Ojcze..............................21

Bo góry mogą ustąpić.....................................22

Bo jak śmierć .................................................180

Bo nikt nie ma z nas .......................................22

Bobo flamenco.................................................23

Bogiem moim jest ..........................................23

Spis treoeci

Czy wybrałeś już drogę? 349

Bogu jedynemu...............................................23

Bogu wyśpiewam.............................................24

Bonum est confidere.....................................325

Boża obecność.................................................24

Boża radość .....................................................24

Bożą miłość w sercu mam...............................25

Boże Królestwo niech trwa..............................25

Boże mój Ty wiesz ........................................304

Boże spraw.......................................................25

Boże Twa łaska................................................26

Boże Ty jesteś mocą.........................................25

Bóg dał czas.....................................................26

Bóg i tylko On..................................................26

Bóg jest zawsze między nami..........................69

Bóg jest miłością (Taizé)................................326

Bóg kiedyś stał się...........................................27

Bóg kocha mnie...............................................27

Bóg nad swym ludem zmiłował się................28

Bóg nasz Pan...................................................27

Bóg nie umarł..................................................27

Bóg obiecał....................................................304

Bóg potrzebuje ciebie......................................28

Bóg się rodzi..................................................305

Bóg tak umiłował świat...................................29

Bóg zasiewa święte ziarno...............................29

Bracia patrzcie jeno ......................................305

Braciszkowie skrzydlaci....................................29

Bywają czasem dni..........................................30

C

Cała chwała.....................................................30

Cała ziemio wołaj............................................31

Cały świat niechaj śpiewa Ci.........................252

Całym sobą......................................................31

Canta, canta, canta..........................................32

Cantate Domino............................................326

Chcemy Cię uwielbiać ...................................... 8

Chcemy przez krzyż Twój.................................32

Chcemy słuchać Cię.........................................32

Chcę by Jezus...................................................33

Chcę być Twoim ziarnem................................33

Chcę do Ciebie podobnym być ......................34

Chcę iść jak Ty ................................................34

Chcę przestąpić Jego próg..............................34

Chcę uwielbiać Twoje imię..............................35

Chcę wywyższać Imię Twe...............................35

Chciałbym Ci, Boże..........................................35

Chciałem w swoim kraju ..............................157

Chleb Niebiański .............................................36

Chleb pielgrzymów..........................................36

Chlebem niebieskim........................................37

Chlebie najcichszy............................................38

Choćby figi nie zakwitły..................................38

Chociaż góry ustąpią.......................................38

Chodziłeś, Panie, po ziemi...............................39

Choinek blask................................................306

Christe Salvator..............................................326

Chryste Twój Duch.........................................326

Chryste Tyś naszym jest pokojem ..................39

Chrystus Pan przyszedł na świat.....................39

Chrystus Pan, Boży Syn....................................40

Chrystus Pan karmi nas ..................................40

Chrystus Pan zbawieniem jest ........................41

Chwalcie dziś Pana..........................................41

Chwalcie Pana, narody....................................41

Chwalcie Pana niebios.....................................42

Chwalę Ciebie, Panie.......................................42

Chwalę Cię, Panie............................................43

Chwalę mojego Boga......................................43

Chwalić Boga chcę .........................................23

Chwalić Ciebie chcę.........................................43

Chwalimy Cię błogosławimy Cię.....................44

Chwalimy Jezusa..............................................44

Chwalimy Pana dziś.........................................44

Chwała ............................................................44

Chwała Barankowi...........................................45

Chwała Bogu Ojcu...........................................45

Chwała Tobie Słowo Mądrości .......................45

Chwała Panu i cześć........................................45

Chwała Panu i cześć (Taizé)...........................326

Chwała Tobie Panie.........................................46

Ci co zaufali Panu............................................46

Ci których odkupił Pan....................................46

Ci którzy Jahwe ufają.......................................46

Ciągle zaczynam od nowa...............................47

Cicha noc.......................................................306

Cichy zapada zmrok.........................................47

350 Czy wybrałeś już drogę?

Ciebie Boga wysławiamy.................................47

Ciebie całą duszę pragnę................................48

Ciebie, Panie, pragnę.......................................49

Cieszę się Jezus zbawił mnie...........................49

Co za radość usłyszeć dziś...............................49

Co zrobisz gdy zobaczysz Jezusa.....................50

Comfitemini Domino ....................................326

Crucem Tuam.................................................326

Czarna Madonna ..........................................283

Czas goni jak piasek......................................189

Czcijmy Jezusa.................................................50

Czekałem czekałem.........................................50

Czekałeś tyle lat ............................................212

Czemu wciąż jesteś smutny ............................67

Czemuś smutna duszo ma...............................50

Czy wiesz że Bóg miłuje Cię..........................103

Czy wiesz że to już czas...................................51

Czyste niebo.....................................................51

Czym się Panu odpłacę....................................52

D

Da pacem Domine .......................................327

Daj mi siłę Twą................................................52

De Profundis....................................................52

Dla nas...........................................................306

Dlaczego mędrcy opuścili.............................243

Do Ciebie Panie woła dusza moja..................53

Do Ciebie Panie...............................................53

Do Ciebie ręce nasze.....................................284

Do kogo mówisz .............................................29

Do mnie wróć .................................................54

Do naszych serc ............................................314

Do szopy hej pasterze ..................................307

Do wolności.....................................................54

Dobra Matko i Królowo.................................284

Dobry Bóg........................................................54

Dokąd nie pójdziesz.........................................55

Dona nobis pacem........................................327

Dostaliśmy........................................................55

Dotknął mnie dziś Pan.....................................55

Dotknij Panie moich oczu................................55

Droga krzyżowa...............................................56

Duch Boży w nas woła Ojcze..........................57

Duch Twój, Panie, nad wodami......................57

Duchu Miłości..................................................57

Duchu Ogniu....................................................58

Duchu Ogniu … wiej........................................58

Duchu Pana w mocy przyjdź...........................58

Duchu Święty Boże przyjdź.............................59

Duchu Święty do nas przyjdź..........................59

Duchu Święty ogarnij mnie ............................59

Duchu Święty, pouczaj mnie...........................60

Duchu Święty powiej wiatrem........................60

Duchu Święty przyjdź dotknij nas...................60

Duchu Święty przyjdź dzisiaj na mnie zstąp...60

Duchu Święty przyjdź i rozpal nas..................61

Duchu Święty przyjdź niech wiara zagości.....61

Duchu Święty przyjdź wzywamy Cię ..............61

Duchu Święty przyjdź z ogniem......................61

Duchu Święty Stworzycielu.............................61

Duchu Święty w mocy zstąp ...........................62

Duchu Święty wołam przyjdź..........................62

Duchu Święty wydaję się Tobie.......................62

Duchu żyjącego Boga......................................63

Dym jałowca .................................................274

Dzielmy się wiarą jak chlebem........................63

Dzień dobry Jim ............................................105

Dziękczynienie.................................................63

Dzięki ci Maryjo.............................................285

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew ...............64

Dzięki Ci za krzyż Twój..................................253

Dzięki Ci że jesteś ze mną znów ...................147

Dzięki Jezu.......................................................64

Dzięki Panie za Twą łaskę................................65

Dziękujcie Panu (Taizé)..................................326

Dziękuję Bogu dziś..........................................65

Dzisiaj w Betlejem.........................................307

Dzisiaj zasieję ziarno .....................................209

Dziś jest czas....................................................65

Dziś Kościele....................................................66

Dziś stoimy tu..................................................66

Dziś w stajence .............................................308

Dzyń...............................................................308

E

Effata................................................................67

Egipskie ciemności...........................................68

El Szaddaj.........................................................68

Czy wybrałeś już drogę? 351

Emmanuel........................................................69

Exaltabo te ....................................................327

F

Fantastyczne śpiewanie...................................69

G

Gabriel zwiastował..........................................287

Gdy drogi pomyli los zły ..............................234

Gdy kiedyś Pan powróci znów .......................69

Gdy klęczę przed Tobą ..................................279

Gdy pierwsza gwiazda ..................................317

Gdy przyjdzie Ten oczekiwany........................70

Gdy się Chrystus rodzi...................................308

Gdy schodzimy się ..........................................70

Gdy stoisz przed Panem..................................70

Gdy śliczna Panna..........................................309

Gdy uczniów swych ......................................206

Gdy wpatruję się ...........................................241

Gdy zapada grudniowa noc..........................309

Gdy zbieramy się ..........................................262

Gdyby tak Maryja..........................................285

Gdyby wiara twa..............................................71

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę .....71

Gdzie dwóch albo trzech.................................72

Gdzie ona jest..................................................72

Gloria in excelsis ...........................................327

Gloria in excelsis (Et in terra)........................327

Głębia przyzywa głębię...................................73

Głoś imię Pana.................................................73

Godzien jesteś..................................................73

Godzien o godzien jest Bóg............................74

Godzien o godzien jest nasz Pan....................74

Gotowe jest serce moje ................................196

Gromadzisz nas................................................74

Gwiazdo dnia.................................................286

Gwiazdo zaranna...........................................286

Gwiazdy tańczyły...........................................310

H

Hej Jezu............................................................75

Hej Pawle ......................................................205

Hetmanka......................................................286

Historia...........................................................287

Hosanna Barankowi ........................................75

Hosanna Królowi królów cześć On żyje..........75

Hosanna Królowi królów cześć. Chwalcie.......76

Hosanna memu Bogu......................................76

Hymn o krzyżu.................................................77

I

I tak już wiele lat.............................................77

Idzie Jezus........................................................78

Idzie mój Pan...................................................78

Idziemy do Ciebie, o Panie..............................78

Idziemy razem ...............................................177

Idźcie już stąd ...............................................201

Im lepiej Cię poznaję.......................................78

Imię Jezus.........................................................79

In manus tuas Pater .....................................327

Iskra..................................................................79

J

Ja jestem Bogiem............................................80

Ja wierzę że Jezus we mnie jest ....................131

Ja wierzę że to Jezus........................................80

Ja właśnie ja.....................................................80

Jahwe...............................................................81

Jak Cię zrozumieć, Tajemnico..........................81

Jak Dawid.........................................................82

Jak dobrze jest.................................................82

Jak dobrze razem dziś tu być..........................82

Jak drogocenna jest Twoja Krew....................82

Jak dobrze Twoim dzieckiem być .................182

Jak dwoje przyjaciół........................................83

Jak mi dobrze...................................................83

Jak ożywczy deszcz...........................................83

Jak pojąć .......................................................292

Jak się nie bać powiedz jak ..........................264

Jak wielki jest nasz Pan...................................84

Jaka siła............................................................84

Jakbym bardzo chciał....................................116

Jakże pójdziemy...............................................84

Jam Alfa i Omega ...........................................84

Jam dzieckiem Twym ......................................85

Jam jest Chleb Życia........................................85

Jam nie godzien Panie ..................................173

Jarre flamenco.................................................85

Jasną spokojną...............................................310

Jasnej Góry ty jesteś Królową .......................289

Jeden jest tylko Pan.........................................86

352 Czy wybrałeś już drogę?

Jedna miłość ...................................................86

Jedyny Pan.......................................................86

Jego wojskiem przeciw mnie jest miłość........87

Jeruzalem.........................................................87

Jest jedno Ciało...............................................87

Jest na świecie miłość....................................287

Jest taki dzień................................................311

Jest taki ktoś.....................................................88

Jest w sercu moim...........................................88

Jest zakątek na tej ziemi ...............................283

Jestem dziecko wzięte na ręce........................88

Jestem tego pewien.........................................89

Jestem sobie róża .........................................202

Jestem tu, by wielbić.......................................89

Jestem Twój na wieki Twój..............................89

Jesteś blisko mnie .........................................229

Jesteś dla nas cnót przykładem.....................107

Jesteś dobry ....................................................90

Jesteś Królem...................................................90

Jesteś Panem wszechświata.............................90

Jesteś Panie moim życiem...............................91

Jesteś Panie, winnym krzewem.......................91

Jesteś radością mą...........................................91

Jesteś radością mojego życia..........................92

Jesteś tu ..........................................................92

Jesteś w pełni mój.........................................236

Jesteś życiem mym .........................................92

Jesteśmy ludem ..............................................66

Jeśli już nie wiesz gdzie iść ...........................159

Jeśli radość w sercu chcesz mieć.....................92

Jeśli smutek w sercu masz...............................93

Jeśli ustami swymi...........................................93

Jeśli wytrwasz...................................................93

Jezioro Genezaret.............................................94

Jezu, jesteś tu ..................................................44

Jezu daj nam poznać Ciebie............................94

Jezu jesteś królem............................................94

Jezu mój Jezu ..................................................94

Jezu świadku Prawdy.......................................95

Jezu tchnij w moje serce..................................95

Jezu Ty jesteś drogą .....................................101

Jezu Ty prowadź nas........................................96

Jezu Tyś jest światłością ...............................327

Jezu Tyś wszystkim dla mnie...........................96

Jezu w Królestwie Twym................................328

Jezus Chrystus jest moim zbawieniem............96

Jezus Chrystus jest Panem...............................97

Jezus Chrystus jest Panem alleluja..................97

Jezus Chrystus moim Panem jest....................97

Jezus Chrystus Panem jest...............................97

Jezus Chrystus przyszedł..................................97

Jezus Chrystus rodził się................................311

Jezus daje nam zbawienie...............................98

Jezus dla Jezusa...............................................98

Jezus dziś przyszedł do mnie...........................98

Jezus ile treści..................................................98

Jezus jest Królem.............................................99

Jezus jest mym Panem.....................................99

Jezus jest Panem..............................................99

Jezus jest z nami tu........................................100

Jezus kocha ciebie dziś..................................100

Jezus Królem naszym jest .............................100

Jezus malusieńki ...........................................312

Jezus mą miłością jest...................................100

Jezus mnie przygarnął...................................200

Jezus moim zbawieniem jest.........................101

Jezus mój dobry jest......................................101

Jezus mój Pan................................................101

Jezus mój Pan Jezus mój Król ......................101

Jezus mówi.....................................................102

Jezus najwyższe imię......................................102

Jezus najwyższej godzien chwały..................102

Jezus Panem jest............................................103

Jezus przy słuchawce.....................................103

Jezus Ratownik...............................................103

Jezus swoją Matkę pozostawił......................288

Jezus Święty namaszczony Pan.....................104

Jezus umarł za mnie......................................104

Jezus wychwalajmy go..................................105

Jezus zwyciężył.................................................99

Jeżeli już nic nie będzie warte ........................69

Jeżeli to Twój głos, mój Boże........................105

Jim..................................................................105

Joan................................................................106

Jubilate coeli .................................................328

Jubilete Deo omnis terra...............................328

Czy wybrałeś już drogę? 353

Jubilete Deo ..................................................328

Już się nie lękaj..............................................328

Już światło dzienne .......................................290

Już teraz we mnie kwitną .............................157

Już zabawki śpią............................................312

K

Kantyk Izajasza .............................................106

Kantyk Mojżesza............................................106

Karolino!........................................................107

Każdego dnia.................................................107

Każdy dzień upewnia mnie...........................108

Każdy może do Jezusa przyjść.......................108

Każdy musi mieć wyspę swą.........................108

Każdy spragniony..........................................108

Każdy uśmiech ..............................................230

Każdy wschód słońca.....................................109

Kiedy ci smutno ............................................279

Kiedy cichnie gwar........................................109

Kiedy gwiazda zaświeciła .............................320

Kiedy przede mną .........................................103

Kiedy spoglądam na twarz Maryi ................292

Kiedy wszystkie ścieżki życia ........................272

Kiedy wszystko się rozpada ..........................138

Kiedyś tam.....................................................313

Kiedyś wino i chleb ......................................110

Kim Ty jesteś, Panie.......................................110

Klaszczmy w dłonie........................................110

Klęczę dziś przed Tobą...................................110

Kocham Ciebie Jezu.......................................111

Kocham Cię Jezu............................................111

Kocham Cię Panie..........................................111

Kołysanie .......................................................112

Kołysanka.......................................................313

Kościele drogo wspólnoty.............................112

Kościół naszym domem.................................112

Kościół to nie tylko dom...............................113

Krok za krokiem.............................................113

Król królów.....................................................113

Król krolów Lew Judy....................................114

Królestwo prawdy .........................................313

Królestwo Twe Panie.....................................328

Królowa Jasnej Góry......................................289

Królowi królów pląs.......................................114

Królowi wieków.............................................114

Krzycz ze szczęścia.........................................114

Krzyżu Święty ..................................................77

Kto Bogu zaufa .............................................115

Kto odczuwa pragnienie ................................84

Kto spożywa Moje Ciało................................130

Ktoś Cię dzisiaj woła......................................115

Któż jak Bóg...................................................116

Któż jest Bogiem............................................116

Ku Tobie Panie wznosim śpiew.....................116

L

Lament Piotra................................................116

Laudate Dominum ........................................328

Laudate omnes gentes .................................329

Lew Judy........................................................117

Litania do Matki Boga i ludzi........................289

Lud Twój Panie ...............................................36

Lulajże Jezuniu...............................................314

Lwie Judy któryś ...........................................117

Ł

Łamiesz chleb.................................................118

Łańcuch gór otacza w krąg...........................118

Łaską jesteśmy zbawieni................................119

Łącząc dziś ręce..............................................119

Łza miłosierdzia ............................................119

M

Madonna........................................................290

Madonno ma.................................................291

Magnificat (jak pojąć...)................................292

Magnificat magnificat (Taize)........................329

Magnificat anima mea (Taize).......................329

Magnificat......................................................291

Maleńka przyszła miłość ...............................314

Maleńki Jezu..................................................315

Mały książę....................................................119

Marana tha przyjdź Jezu................................120

Marana tha wołamy......................................120

Maria Regina mundi.....................................292

Mario Ty jedyna ............................................294

Mario Tyś jest naszym majem.......................293

Maryja Matka................................................292

Maryjo Królowo Polski...................................278

Maryjo Ty wskazujesz mi ..............................294

354 Czy wybrałeś już drogę?

Maryjo śliczna Pani........................................293

Marzyłem o szczęściu ...................................255

Matko która nas znasz (droga krzyżowa) .......56

Matko która nas znasz (litania) ....................289

Matko pokornej ciszy.....................................294

Me serce jest przy Tobie .................................30

Memu Bogu...................................................121

Mędrcy świata................................................315

Miłosierdzie pada..........................................121

Miłosierdzie Pana będę chwalił ...................121

Miłosierny i dobry jest Pan...........................329

Miłości płomień.............................................121

Miłości Twojej................................................122

Miłością jest nasz Pan....................................121

Miłość.............................................................122

Miłość doda wam skrzydeł ...........................123

Miłość jest pieśnią.........................................123

Miłość Twa.....................................................123

Miłość Twoja nad górami..............................123

Misericordias Domini ...................................329

Modlę się do Ciebie Panie............................124

Modlitwa szabasowa.....................................124

Moim pasterzem Pan ....................................125

Moja dusza drży.............................................273

Moja moc.......................................................125

Mój Bóg.........................................................125

Mój Jezu mój Zbawco....................................126

Mój Jezus i ja.................................................127

Mój Jezus.......................................................126

Mój ląd...........................................................127

Mój Pan mocą moją jest...............................128

Mój Pan żyje..................................................128

Mój Zbawiciel................................................128

Mów do mnie Panie .....................................129

Mówię wam ..................................................129

Murarz wielkie domy stawia...........................14

Muszę więcej modlić się ...............................129

My Jego dzieci ..............................................245

Myślałem że mój grzech ...............................178

N

Na drugi brzeg...............................................130

Na Komunię...................................................130

Na nowo stwarzaj mnie.................................130

Na skraju wioski ...........................................279

Na tym niebie ...............................................316

Na ulicach miasta..........................................131

Na wieki będę chwalił Cię.............................131

Na wieki będzie trwać...................................131

Na zawsze Bóg jest wierny............................132

Nad jeziorem Genezaret .................................94

Nad rzekami Babilonu...................................132

Nadszedł już czas...........................................132

Nadzieja Jezus ..............................................133

Nadzieja w Bogu...........................................133

Nadziejo Kościoła .........................................134

Najdroższa Matko..........................................294

Największy Gazda..........................................316

Narodzić się na nowo....................................135

Narodził się Jezus..........................................316

Narodził się Jezus Chrystus ..........................316

Nasz Bóg jest potężny...................................136

Nasz Pan to Król............................................136

Nic nie musisz mówić nic..............................136

Nie boję się gdy ciemno jest ........................223

Nie bój się (Taize) .........................................325

Nie bój się......................................................136

Nie bój się Córo Syjońska ............................137

Nie bój się wypłyń na głębię .......................137

Nie bójcie się.................................................329

Nie chcę w innym miejscu być......................137

Nie chcę więcej samych słów............................ 8

Nie chcę zbyt wysoko sięgać.........................154

Nie jesteś sam On blisko jest........................137

Nie jesteś sam ...............................................138

Nie lękaj się...................................................138

Nie lękaj się mój sługo..................................139

Nie lękajcie się...............................................139

Nie lękajcie się (Taizé)...................................330

Nie mam nic .................................................198

Nie nam lecz Twemu imieniu........................140

Nie spoczniesz, póki cały nie będę Twój......140

Nie ukochałem mego krzyża.........................273

Nie umiem dziękować Ci Panie ....................140

Niebo jest w sercu mym................................141

Niech aniołowie.............................................141

Niech będą przepasane.................................141

Czy wybrałeś już drogę? 355

Niech będzie Bóg błogosławiony.................142

Niech będzie chwała i cześć .........................142

Niech cała ziemia..........................................142

Niech Cię chwalą Panno święta....................295

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże...............142

Niech miłość..................................................143

Niech mówi słaby ...........................................75

Niech nasze głosy jak kadzidło.....................143

Niech Pan cię poprowadzi.............................143

Niech przyjmie chwałę i cześć.......................143

Niech się radują.............................................143

Niech strumienie żywej wody.......................144

Niech Twa żywa woda ..................................144

Niech Twój rozbłyśnie dzień.........................145

Niech was Pan ochrania ...............................124

Niechaj miłość Twa........................................145

Niechaj z nami będzie Pan............................145

Niechaj zstąpi Duch Twój .............................146

Niepojęta łaska..............................................146

Niepojęty niezmierzony.................................146

Niewyczerpane są łaski Twe Panie................147

Nigdy nie zostawisz mnie..............................147

Nim świt obudzi noc......................................148

O

O Chryste Domine Jezu ................................330

O Chrystusowa męko.....................................148

O cuda, cuda..................................................149

O Gwiazdo Betlejemska.................................317

O jak dobrze .................................................149

O Jezu cichy i pokorny...................................150

O Madonno....................................................295

O Mario czemu pobladłaś ............................323

O Maryjo jesteś piękna .................................286

O Matko u stóp Twoich.................................296

O Matko z Częstochowskiego Wizerunku.....296

O najjaśniejsza z wszystkich gwiazd .............286

O niebo jest w sercu mym ............................141

O Pani ufność nasza .....................................297

O Panie nasz Panie........................................150

O Panie otwierasz rękę swoją........................150

O Panie szukasz dzieci Twych........................151

O Panie Ty nam dajesz..................................151

O Panie Tyś moim Pasterzem .......................152

O Piękności niestworzona..............................152

O Przenajświętsze Oblicze.............................152

O Psalite Deo.................................................331

O Ty co mieszkasz sam..................................153

O wychwalajcie Go wszystkie narody............153

Obdarz o Panie pokojem ..............................330

Oblubienica i Duch........................................153

Oblubieniec....................................................153

Obroną mi bądź.............................................330

Oculi nostri ...................................................330

Oczekuję Ciebie Panie...................................154

Oczyść serce me.............................................154

Oddaj brzemię...............................................155

Oddaję Ci całą chwałę...................................155

Oddaję Ci życie swe.......................................155

Oddajmy cześć ..............................................155

Odpocznienie ................................................156

Ofiaruję Panie Ci............................................156

Ofiaruję Tobie Panie mój...............................156

Ogniu posól nas.............................................157

Ogrody...........................................................157

Ojcze Abrahamie............................................157

Ojcze chwała Tobie .......................................157

Ojcze dziękuję Ci............................................110

Ojcze nasz......................................................158

On jest moim życiem.....................................158

On może.........................................................159

On wskaże drogę...........................................159

Opuścił tron ..................................................212

Oświeć drogę mą...........................................159

Oto ja, poślij mnie.........................................159

Oto ja, sługa Pana.........................................160

Oto są baranki młode....................................160

Oto stoję u drzwi...........................................161

Oto wyryłem Cię na obu dłoniach................161

Otwórz Bogu serce swoje..............................161

Otwórz me oczy.............................................162

Otwórz me oczy o Panie ...............................162

Otwórzcie bramy............................................163

Otwórzcie serca..............................................163

Otwórzmy serca.............................................164

356 Czy wybrałeś już drogę?

P

Pan Bóg przede mną.....................................165

Pan czyni dzieła sprawiedliwe.......................165

Pan blisko jest ...............................................330

Pan dobry jest................................................165

Pan jest mocą ...............................................330

Pan jest pasterzem moim I............................166

Pan jest pasterzem moim II...........................166

Pan jest pasterzem moim III..........................166

Pan kiedyś stanął nad brzegiem ....................15

Pan ma wielką moc.......................................166

Pan mnie kocha.............................................167

Pan mnie strzeże............................................167

Pan nadchodzi ..............................................167

Pan nieba Pan świata ...................................168

Pan odnowi twe siły......................................331

&

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia