Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Mój Patron - sw. Marcin

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Mój Patron - sw. Marcin

Opis produktu

Święty Mar­cin

  Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Mar­cina z Tours, św. Mar­cina I, bł. Mar­cina Jana Oprządka.Święty Mar­cin z Tours (316–397) po przy­ję­ciu chrztu wystą­pił z armii i nawró­cił swo­ich rodzi­ców. Swoją postawą wyra­żał miłość do naj­uboż­szych. Żył w asce­zie, także jako biskup Tours. Już za życia doko­ny­wał wielu cudów. Zmarł w opi­nii świętości.Święty Mar­cin I (zmarł w 655 r.) wybrany w 649 roku na papieża, wbrew decy­zji cesa­rza Kon­stan­tego II. Wal­czył o praw­dzi­wość dok­tryn kościel­nych, przez co nara­ził się Kon­stan­temu. Tor­tu­ro­wany i zesłany na wygna­nie zgi­nął śmier­cią męczeńską.

 

Bło­go­sła­wiony Mar­cin Jan Oprzą­dek (1884–1942) wstą­pił do fran­cisz­ka­nów. Śluby wie­czy­ste zło­żył w wieku 40 lat. Przez całe życie był wzo­rem chrze­ści­ja­nina. Nawet gdy tra­fił do obozu kon­cen­tra­cyj­nego, nie tra­cił wiary w Bożą Opatrz­ność. Zgi­nął zaga­zo­wany 18 maja 1942 roku.
For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–92-0
Rok wyda­nia: 2014


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia