Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Mój Patron - sw. Mateusz

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Mój Patron - sw. Mateusz

Opis produktu

Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Mate­usza Ewan­ge­li­sty, św. Mate­usza, jed­nego z Pię­ciu Braci Męczen­ni­ków, św. Mate­usza Alonso de Leci­niana, św. Mate­usza Cor­rea Magal­la­nesa.Święty Mate­usz Ewan­ge­li­sta był z zawodu cel­ni­kiem. Żywo odpo­wie­dział na powo­ła­nie go na apo­stoła. Gło­sił Dobrą Nowinę w Etio­pii. Zmarł śmier­cią męczeń­ską pod­czas odpra­wia­nia Mszy Świętej.Święty Mate­usz, jeden z Pię­ciu Braci Męczen­ni­ków (zmarł w 1003 roku) z pole­ce­nia cesa­rza Ottona III zało­żył ze współ­braćmi pustel­nię. Wszy­scy zostali wymor­do­wani przez zbój­ców w nocy z 10 na 11 listopada.

 

Święty Mate­usz Alonso de Leci­niana (1702–1745) jako domi­ni­ka­nin posłu­gi­wał na misjach na Fili­pi­nach oraz w Wiet­na­mie. Pod­czas odpra­wia­nia Mszy Świę­tej zła­pano go i wsa­dzono do wię­zie­nia, gdzie pod­da­wany był tor­tu­rom. Został ścięty.

Święty Mate­usz Cor­rea Magal­la­nes (1866–1927) był księ­dzem mek­sy­kań­skim. Mimo prze­śla­do­wań nie prze­stał peł­nić obo­wiąz­ków kapłań­skich. W cza­sie rewo­lu­cji był wię­ziony i zastra­szany. Zmarł przez roz­strze­la­nie.
For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–93-7
Rok wyda­nia: 2014


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia