Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Św. Jadwiga Królowa i Św. Jadwiga Śląska- modlitewnik

  • Dostępność: Produkt na zamówienie

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Św. Jadwiga Królowa i Św. Jadwiga Śląska- modlitewnik

Opis produktu

Modli­tew­nik poświę­cony dwóm pol­skim Świę­tym — św. Jadwi­dze Kró­lo­wej i św. Jadwi­dze Ślą­skiej. Publi­ka­cja zawiera krót­kie bio­gramy Świę­tych Jadwig oraz sze­reg modlitw.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Rok wyda­nia: 2013


Za ojczy­znę
Święta Jadwigo! Kró­lowo świą­to­bliwa i bogo­bojna pani, która sły­niesz róż­nymi cudami, która byłaś opie­kunką i orę­dow­niczką wszyst­kich sie­rot, ubo­gich i nie­szczę­śli­wych. Która tak uko­cha­łaś twój kraj, że dla jego szczę­ścia i dla roz­sze­rze­nia wiary w praw­dzi­wego i jedy­nego Boga wszystko poświę­ci­łaś. Do cie­bie uda­jemy się z proś­bami naszymi; racz je wysłu­chać i wsta­wić się do Jezusa Chry­stusa, jedy­nego Syna Boga Ojca. Przede wszyst­kim bła­gamy cię, Święta Jadwigo, byś ojczyź­nie naszej dała szczę­ście, jakim się cie­szyła, będąc pod twoim pano­wa­niem. Ufamy tobie, Święta kró­lowo Jadwigo, że nie zawie­dziesz serc naszych i wyjed­nasz u Boga łaski potrzebne naszej uko­cha­nej ojczyź­nie. Amen.

Spis tre­ści:

Święta Jadwiga Kró­lowa (bio­gram)
Aby­śmy byli apo­sto­łami prawdy i dobra
O wysłu­cha­nie próśb
O reali­za­cję naszego powo­ła­nia
Bądź wzo­rem świę­to­ści
Pro­wadź nas do świę­to­ści
Za ojczy­znę
O wsta­wien­nic­two kró­lo­wej Jadwigi
Wezwa­nia do Kró­lo­wej Jadwigi
Lita­nia do św. Jadwigi Kró­lo­wej (I)
Lita­nia do św. Jadwigi Kró­lo­wej (II)
Święta Jadwiga Ślą­ska (bio­gram)
Kolekta mszalna
Hymn do św. Jadwigi Ślą­skiej
Za Europę
O wsta­wien­nic­two św. Jadwigi
Za rodziny
Za dzieci
W nie­zgo­dzie
W nie­zgo­dzie
Za cho­rych
O dobre życie i śmierć
Lita­nia do św. Jadwigi Ślą­skiej
Nowenna do św. Jadwigi Śląskiej


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia