Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Mój Patron...Święty Franciszek

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Mój Patron...Święty Franciszek

Opis produktu

Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Fran­ciszka z Asyżu, św. Fran­ciszka Ksa­we­rego, św. Fran­ciszka Sale­zego, bł. Fran­ciszka Marto.

 

 

Święty Fran­ci­szek z Asyżu (1181/2–1226), zwany Bie­da­czyną z Asyżu, był dia­ko­nem, zało­ży­cie­lem Zakonu Braci Mniej­szych (mino­ry­tów); jest ojcem i patro­nem wiel­kiej rodziny franciszkańskiej.

 

Święty Fran­ci­szek Ksa­wery (1506–1637) był kapła­nem, jezu­itą, przy­ja­cie­lem św. Igna­cego Loy­oli, misjo­na­rzem dzia­ła­ją­cym głów­nie w Indiach.

 

Święty Fran­ci­szek Salezy (1567–1622) był kapła­nem, prze­wod­ni­kiem ducho­wym zwłasz­cza ludzi świec­kich pra­gną­cych dążyć do świę­to­ści, współ­za­ło­ży­cie­lem Zakonu Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Panny (wizytek).

 

Bło­go­sła­wiony Fran­ci­szek Marto (1908–1919) był jed­nym z „widzą­cych” z Fatimy, który poświę­cił swoje życie wyna­gra­dza­niu Panu Jezu­sowi za grze­chy świata.

For­mat: A6
Liczba stron: 32


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia