Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Mój Patron...Święty Paweł

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Mój Patron...Święty Paweł

Opis produktu

Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Pawła Apo­stoła, św. Pawła z Teb, św. Pawła od Krzyża, św. Pawła Miki.

 

Święty Paweł Apo­stoł (5/10-ok. 67), zwany Apo­sto­łem Naro­dów, był gor­li­wym fary­ze­uszem, nawró­co­nym „oso­bi­ście” przez Pana Jezusa i posła­nym szcze­gól­nie do pogan; auto­rem Nowo­te­sta­men­tal­nych listów, zawie­ra­ją­cych prawdy dogma­tyczne o Chry­stu­sie, Synu Bożym, a także wiele nauk moralnych.

Święty Paweł z Teb (ok. 228-ok. 341) był ere­mitą, ojcem życia pustel­ni­czego, żywio­nym na pustyni chle­bem przez orła; jest wzo­rem i patro­nem zakonu paulinów.

Święty Paweł od Krzyża (1694–1775) był kapła­nem, zało­ży­cie­lem Zgro­ma­dze­nia Ubo­gich Kle­ry­ków Bosych pod wezwa­niem Naj­święt­szego Krzyża i Męki Pań­skiej (pasjonistów).

Święty Paweł Miki (ok. 1565–1597) był japoń­skim zakon­ni­kiem, kate­chi­stą, zamę­czo­nym pod­czas prze­śla­do­wa­nia chrześcijan.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia